misir28ocak (15)Mısır halkı, ülkesinde olası bir çözümü, ilerlemeyi, özgürlükleri, demokrasiyi, ekonomik gelişmeyi, yolsuzlukları önlemeyi, halkın sömürüsüne son vermeyi, sandıkta, parlomentoda değil de sokakta görüyorsa, seçim ve parlamento yolları değerini yitirmiş, aşınmış demektir…

Askeri faşist darbe, Emperyalizmi ve onun Mısır’da ki yerli işbirlikçisi egemen sınıfları koruyan-kollayan halkın karşısında yıkıcı bir güç olduğu gibi, Gerici-yobaz-radikal islamcı Mursi hükümeti de halkın karşısındadır. Mursi çevresinin dayandığı akımda Mısır’da ki demokratik ilerlemeyi, laik hareketleri, ulusal kurtuluş hareketlerini, Marksist hareketleri Emperyalizmle ortaklaşarak öteden beri ezmeye çalışmış bir harekettir…

Mısırda yüksek oylarla hükümete gelmiş olan radikal islamcı Mürsi çevresinin, kilit noktalara kendi adamlarını yerleştirmekten başka bir şey yapmadığı ve eski sistemi, haksızlıkları, yolsuzlukları önlemediği bunları aynen devam ettirdiği, Mısır halkını refaha kavuşturmadığı anlaşılıyor. Çağımıza, toplumların ulaştığı bugünkü gelişme düzeyine yanıt olmayan, içi boş bir ajitasyon olan – ”çözüm islamda” – diye tutturmalarının anlamı-projesi ve geleceği yoktur…

Mısır’da ki son firavun-diktatör olan radikal islamcı, kökten dinci, Ihvancı, müslüman kardeşlerin adamı, yeminli karşı-devrimci Musri halk ayağa kalktığı için devrildi. Mısır ordusuda bundan sonra darbe yaptı. Tabii ayağa kalkmış olan halkı yatıştırmak için Emperyalizm ve Mısır ordusu birlikte düğmeye bastı..
Türkiye ve Mısır’ da ayağa kalkmış olan halk kitleleri, dış mihrakların maşaları değildir. Karşılarında yer alan iktidar güçleri dış mihrakların maşalarıdır. Hiç kusura bakmasınlar artık bunları kimseler yemez. Çünkü her şey aleni olarak ortada görülüyor…

Bu her iki karşı-devrimci kanadın Mısır’a vereceği bir şey yoktur. Mısır halkının bu koşullarda daha sokaklarda çok mücadele edeceği anlaşılıyor…

Selam olsun kötülere, soygunculara, sömürücülere, yobazlara, darbecilere, diktatörlere karşı direnen ve kendi geleceğini kendi ellerine almaya çalışan Mısır halkına…
5 – Temmuz – 2013